Ge Windows 10 En Grundlig Städning

Som en säkerhetsåtgärd är informationen som lagras på HKEY_CURRENT_USER bara en pekare till nyckeln placerad under HKEY_USERS-kuben som vår säkerhetsidentifierare. Ändringar som görs i något av områdena träder i kraft omedelbart. Om du inte vet vad du gör är det farligt att leka med registerkonfigurationen. Kör en djup skanning efter överblivna programfiler som tar upp… Continue reading Ge Windows 10 En Grundlig Städning